Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Dựa trên giá trị hợp đồng sẽ có phương thức thanh toán như sau:
Đợt 1: Bên A tạm ứng đặt cọc 40% giá trị khối lượng của các hạng mục ghi trong hợp đồng cho bên B để đặt hàng tương đương số tiền:
Đợt 2: Bên A tạm ứng cho bên B 30% sau khi tập kết các hạng mục tại công trình để thi công lắp đặt.
Đợt 3: Sau khi hoàn thiện xong các hạng mục thi công theo hợp đồng, hai bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu, bên A thanh toán số tiền còn lại theo khối lượng thực tế của công trình.

Thông tin tài khoản:

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tiền Trang
Tài khoản: 0201000673367 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Hà Tĩnh