CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nội dung tư vấn trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Website của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đồng ý kết bạn zalo từ số điện thoại của chúng tôi.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về cuadephatinh.com@gmail.com        

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng là nhân viên tư vấn của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG

Địa chỉ Showroom: 166 đường Vũ Quang, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0929 272 729

Email: cuadephatinh.com@gmail.com       

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG không thu thập thông tin khách hàng qua trang web. Thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua số điện thoại liên hệ đặt dịch vụ gọi về 0929 272 729.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỀN TRANG và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, vui lòng liên hệ qua số hotline 0929 272 729 hoặc email: cuadephatinh.com@gmail.com